Блог

30.10.2023 article image

Правила використання Was та Were в англійській мові

Was та were – ніщо інше, як минула форма неправильного дієслова to be. Попри те, що граматична тема was/were не є такою складною як, скажімо, перфектні часи або умовні речення, не варто таврувати її як не варту уваги.

Пропонуємо освіжити в пам’яті як утворюється і коли використовується was та were, правила побудови заперечного та запитального речень з цими дієсловами, а також ознайомитись з винятками та сталими виразами.

 

Таблиця відмінностей Was/Were

 

Перше, на чому варто наголосити – це на різниці між was та were. Насправді тут досить легко розібратись:

 • was вживається з іменниками в однині та відповідно займенниками I, he, she, it та перекладається як був, була, було

 • were вживається з іменниками в множині та займенниками we, they, а також другою особою – you та перекладається як були

Отже, щоб вам було легше орієнтуватись, можете скористатись таблицею-шпаргалкою з додатковими прикладами:

 

Особа

Вживання was 

Вживання were

1-ша: I – we

I was at the hospital yesterday, so I wasn’t ready to give you a lift.

Я був вчора в лікарні, тож був не спроможний підвезти тебе.

We were so drained before the exam that we weren’t even happy when it was cancelled.

Ми були такі тривожні перед іспитом, що навіть не раділи, коли його скасували.

2-га: You – you

You were late for our flight that day and you weren’t even sorry!

Ти тоді запізнилась на наш літак і тобі навіть не було прикро!

You were obedient this year, so Santa will definitely please you with some sweets.

Ви були слухняними цьогоріч, тож Санта неодмінно потішить вас солодощами.

3-тя: He/she/it – they

Mike thought he was a player, but it turned out that he was just a member of the team.

Майк думав, що він гравець, але виявилось, що він був лише учасником команди.

This team is so weak, they were obviously scared of your marvellous performance!

Ця команда така слабка, вони очевидно були налякані твоїм дивовижним виступом!

 

Часи та стани, коли пишеться were was

 

Щодо вживання was або were, то ці дієслова ви зустрінете в таких граматичних часах як Past Simple та Past Continuous, тобто при описі подій, явищ або осіб з минулого.

 

Вживання was/were в Past Simple

 

Найкраще зрозуміти правила вживання was/were допоможе усвідомлення, що вони є минулою формою дієслова to be. Отже, ці дієслова в Past Simple використовуються з тією ж самою метою, що і їхня теперішня форма. Порівняймо:

 

 1. Little Jimmy is 5 years old and he simply adores to eat his biscuits with a glass of milk. – Маленькому Джиму 5 років і він просто обожнює їсти печиво зі склянкою молока.

 2. The last time one could tell that Mr Jim Brown had a sweet tooth, was 45 years ago when he was 5 years old. – Востаннє можна було сказати, що містер Джим Браун ласій, 45 років тому, коли йому було 5 років.

 

Як бачимо, is та was хоч і використовуються для різних часових проміжків та описів (теперішнє та минуле), в обох випадках вони використовуються для опису віку чоловіка. Щобільше, в другому реченні форма to be в Past Simple також вживається для позначення часового проміжку з моменту актуальності явища.

 

Вживання was, were в Past Continuous

 

Тим часом to be виконує роль auxiliary verb (допоміжного дієслова) в Past Continuous. І якщо в Past Simple was/were виражають певний опис явища чи подій, то в Past Continuous – це помічники, що можуть виражати будь-яку тривалу дію в минулому. І так само можемо провести аналогію з Present Continuous:

 1. I am heading to the gym now. Oh, wait, it rains! – Я зараз прямую в спортзал. Ой, зачекай, йде дощ!

 2. I was heading to the gym when it started to rain. – Я прямував в спортзал, коли задощило.

Ні в першому, ні в другому прикладах немає словесного опису, навпаки – зазначається тривала дія (прямувати).

 

Вживання was were в пасивному стані

 

Was або were є також невіддільною частиною при утворенні Passive in the past (пасивного стану в минулому часі) – тобто при описі явища, особи, предмета чи події, над якою виконали якусь дію в минулому:

He was rescued from death. – Його було врятовано від смерті.

Пасив утворюється наступним чином:

Was/were + -ed/V3

Отже, все що вам варто зробити, це обрати необхідну форму was або were та 3 форму неправильного дієслова або додати закінчення -ed до правильного дієслова. Наприклад:

 • The truth was finally spoken. – Нарешті правда була сказана. (to speak - неправильне дієслово)

 • The chilled soup tasted badly. – Прохолодний суп не смакував. (to chill - правильне дієслово)

 

Пасив вживається в таких випадках:

1) Коли нам невідомий виконавець дії:

 • Oh my God, they were robbed yesterday! – О Господи, їх обікрали вчора!

2) Коли нам неважливо хто виконавець дії:

 • He was praised a lot earlier. – Його чимало хвалили раніше.

3) В неофіційному спілкуванні:

 • Was he promoted last week? – Його підвищили минулого тижня?

 

Втім, зауважте, що Passive in the past вказує саме на виконання певних дій над кимось/чимось у минулому. Якщо вам потрібно описати щось, що має стосунок до теперішнього часу, варто вживати звичайний Passive voice. Для порівняння:

 • They are extremely tired after the long bus drive right now. – Вони зараз неймовірно втомлені після довгої поїздки автобусом.

 • They were extremely tired after the long bus drive at that moment. – Вони були неймовірно втомлені після довгої поїздки автобусом на той момент.

 

Was або were в сталих конструкціях

 

Окрім граматичних часів та станів, was та were також є частиною сталих конструкцій та виразів. Гадаємо, деякі з них вам вже є відомими, адже вони є минулою формою is та are.

 • There was/there were

There was та there were це ті ж самі конструкції there is та there are і вказують на кількість або місцеперебування чогось у минулому часі:

There was a huge queue of children to the cinema down the street. – На вулиці до кінотеатру стояла величезна черга дітей.

There were three avocados left in the fridge. – У холодильнику залишилося три авокадо.

 •  If I were/I wish I were

Умовні конструкції If I were (якби я був/була) та I wish I were (я б хотів/хотіла) є винятками в англійській граматиці, адже якби ми слідували правилам, тут варто було б вжити was. Проте, запам’ятайте, що коли йдеться про умовні речення, перша особа однини завжди пишеться з were:

If I were you, I wouldn’t miss the chance to visit the USA. – Якби я був на твоєму місці, я б не пропустив шанс відвідати США.

I wish I were as much confident and attractive as Lucy. – Я б хотіла бути такою ж впевненою і привабливою, як Люсі.

 •  Each of/none of

Із займенниками each of та none of використовуємо лише was без жодних винятків. Хоч і йдеться про перелік осіб чи предметів, each (кожен) та none (ніхто) є словами в однині:

Each of us was confused when Jackie started crying. – Кожен з нас був збентежений, коли Джекі почала плакати.

None of us was warned about this exam’s coming so soon. – Нікого з нас не попередили про те, що цей іспит настане так скоро.

 

Правила was та were для питальних та заперечних речень

 

Як утворюються питання з was/were

Будь-які питальні речення в англійській мові утворюються за допомогою інверсії, тобто зміни порядку слів у реченні, а саме винесенням присудка was/were або запитального слова на перше місце:

 

Past Simple

 

(Wh-запитання) + was/were + підмет + ... ?

 • Was Jane at school today? – Чи Джейн була сьогодні у школі?

 • Were you at the meeting? – Чи були ви на зустрічі?

 

 • Who was the best student at your faculty? – Хто був найкращим студентом на твоєму факультеті?

 • What were your responsibilities at your previous workplace? – Якими були ваші обов’язки на минулому місці роботи?

 

Past Continuous

 

(Wh-запитання) + was/were + підмет + V-ing + ... ? 

 • Was she doing her homework when you came home? – Чи вона робила домашнє завдання, коли ти прийшов додому?  

 • Were you dancing with Steve? – Чи ти танцювала зі Стівом?  

 

 • Where was he going to that day? – Куди він йшов того дня?

 • What were we expecting of her? – Чого ми чекали від неї?

 

Passive Voice

 

(Wh-запитання) + was/were + підмет + V3 + …?

 • Was this composition written by Beethoven? – Чи була ця композиція написана Бетховеном?

 • Were my cookies baked by Grandma? – Моє печиво було спечене бабусею?

 

 • Who was this sofa made by? – Ким був виготовлений цей диван?

 • When were these ships sent to Liverpool? – Коли ці кораблі були відправлені до Ліверпуля?

 

Як утворюються заперечення з was/were

 

Заперечення з минулою формою дієслова to be утворюються дуже просто – шляхом додавання частки not після was/were.

 

Past Simple

 

Підмет + was/were + not + ...

 • Kate was not the smartest but she was the funniest girl in our class. – Кейт була не найрозумнішою, але вона була найвеселішою дівчинкою в нашому класі.

 • My neighbours were not the first to settle down here. – Мої сусіди не були першими, хто оселився тут.

 

Past Continuous

 

Підмет + was/were + not + V-ing + ...

 • He was not doing his job properly that’s why our boss fired him immediately. – Він не виконував свою роботу належним чином, тому наш керівник негайно його звільнив.

 • Her grandparents were not expecting to win a lottery at the old age. – Її бабуся і дідусь не розраховували виграти в лотерею в старості.

 

Passive Voice

 

Підмет + was/were + not + V3 + ...

 • It was not said by any of her sisters. – Це не було сказано жодною з її сестер.

 • My favourite pictures were not written by famous artists. – Мої улюблені картини не були намальовані відомими художниками.

 

Ключові правила was were

 

Пропонуємо підбити підсумки з пройденого матеріалу з основною інформацією до запам’ятовування:

 1. Was вживається з іменниками та займенниками в однині (I, he, she, it), а were – з іменниками та займенниками в множині (you, we, they). You завжди вживається з were, навіть якщо означає однину ( you – ти).

 2. Was та were є частиною часів Past Simple та Past Continuous, а також Passive Voice в минулому.

 3. Was та were є також сталими формами для таких конструкцій як there was/there were, each of/none of та If I were/I wish I were. Вживання останніх є винятком, який ліпше запам’ятати.

 4. Для утворення питального речення з was/were, виносимо їх на перше місце та на друге місце після запитального слова в Past Simple та Past Continuous. Те саме стосується запитань в Passive in the past.

Для утворення заперечного речення з was/were, ставимо частку not після цих дієслів в усіх граматичних часах та пасивному минулому стані.