Блог

28.12.2023 article image

Все про узгодження часів в англійській мові

Правильне використання узгодження граматичних часів у англійській мові є ключовим аспектом для вираження логічних зв’язків між подіями та власне часовими проміжками в реченнях. Вивчення правил узгодження часів та випадків їх використання допомагає уникати непорозумінь та виразно комунікувати. У цій статті ми розглянемо основні правила використання узгодження часів в англійській мові та їхніми винятками, ознайомимось з таблицею зі швидкими підказками утворення узгоджень, а також дізнаємось коли узгодження не потрібне. 

 

Правила узгодження часів в англійській мові

 

Узгодження часів – досить важка тема англійської для більшості українців, адже такого явища немає у нашій мові. Узгодження часів відбувається в реченнях, де є головна частина (main clause) та підрядна частина (subordinate clause). Підрядна частина – це група слів, що містять підмет та присудок, та формують частину речення:

 

 1. We knew that the elevator was unsafe.

 2. He gave his car to me because he trusted me.

 3. She walked way faster than we did.

 4. This is the umbrella that I bought in London.

 

На українську мову такі речення можуть перекладатись як зі збереженням узгодження, так і без нього:

 

 1. Ми знали, що ліфт є/був небезпечний.

 2. Він віддав мені свою машину, тому що довіряє/довіряв мені.

 3. Вона йшла набагато швидше, ніж ми.

 4. Це парасолька, яку я купив у Лондоні.

 

Зазвичай, коли головна частина речення вжита в минулому часі, то підмети підрядного речення також набувають минулого часу:

 

 • I assumed that he had escaped from school that day. – Я підозрював, що він утік зі школи того дня. 

 

Як бачимо, підмети і головної частини речення, і підрядної використані у минулому часі. Проте, в деяких випадках для красномовного опису або для вираження сумнівів чи здогадок, варто вживати Future in the Past:

 

 • She always wondered whether Jack would win the competition or not. – Вона завжди загадувалась питанням чи виграє Джек змагання. 

 

Зверніть увагу, що Future in the Past вимагає форми would та інфінітиву без частки to!

 

Тепер, коли ми розглянули ключові моменти в утворенні узгодження в англійській, пропонуємо трохи поглибити ваші знання та ознайомитись з винятками в правилах узгодження часів в англійській. 

 

Винятки в узгодженні часів в англійській мові

 

Насправді винятки в узгодженні граматичних часів досить прості для розуміння, адже їхня суть у тому, що ми ніяк не змінюємо такі слова як:

 

1. інфінітиви або неозначені форми дієслова:

 

Karen wants to buy some fancy stuff to decorate her bedroom. – Karen wanted to buy some fancy stuff to decorate her bedroom.

 

2. герундій (закінчення –ing):

 

I must admit that I hate swimming. – I had to admit that I hated swimming.

 

Як бачимо, хоч дієслова to want та to hate змінили свій час, інфінітив to buy та герундій swimming залишились незмінними. 

 

Таблиця узгодження часів в англійській мові

 

Для того, аби не плутатись, радимо орієнтуватись на таблицю-шпаргалку зміни часів у підрядній частині речення та приклади узгодження часів:

 

УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ

MAIN CLAUSE

SUBORDINATE CLAUSE

Present Simple + Future Simple

I think…

that he will give us a lift.

Past Simple + 2nd Conditional 

I thought…

that he would give us a lift.

Present Simple + Present Perfect

I feel…

that she has praised me a lot.

Past Simple + Past Perfect 

I felt…

that she had praised me a lot.

Present Perfect + Present Simple

Dad has done everything possible…

that is the best for us.

Past Perfect + Past Simple

Dad had done everything possible…

that was the best for us.

Present Simple + Present Continuous 

Kate warns…

that she is going to leave Mike. 

Past Present + Past Continuous 

Kate warned… 

that she was going to leave Mike.


 

Коли узгодження часів в англійській не потрібне

Правила узгодження часів не є легкими. Ми вже ознайомились з ними та винятками вживання узгодження часів, втім, бувають ще випадки, коли речення насправді не потребує жодних узгоджень. Ось деякі з них:

 

1. Загальнодоступна та відома інформація або статистика 

 

Коли йдеться про широко відомі факти чи закони природи у складнопідрядній частині, узгодження не відбувається:

 

 • We forgot that water boils at 100 degrees Celsius. – Ми забули, що вода кипить при 100 градусах за Цельсієм. 

 

У цьому випадку спостерігаємо, що хоч в головній частині дієслово вжито в часі Past Simple, в підрядній використовується Present Simple, адже згадується науковий факт, відомий всім. 

 

2. Часто повторювані дії, рутина, графіки

 

Коли йдеться про дії та явища, які є регулярними:

 

 • I wondered at what exact time when does this flight usually end. – Я гадав, коли ж цей політ зазвичай закінчується. 

 

У цьому прикладі у підрядній частині речення стоїть теперішня форма дієслова does, адже ми говоримо про певний розклад, часто повторювану дію. 

 

3. Сфера політики

 

У підбірці новин на тему політики, ви навряд чи зустрінете узгодження речень. Це є характерною ознакою цього стилю. 

 

 • The Prime Minister hesitated to say that people are mad. – Прем’єр-міністр вагався сказати, що народ злиться. 

 

Зверніть увагу, що тут також наявний вже вищезгаданий нами виняток: інфінітив to say ніяк не змінюється. 

 

Поради із застосування узгодження часів

 

 • Уникайте непотрібного та надмірного змішування часів.Зберігайте логічну послідовність часів у своїх розповідях. Наприклад, якщо ви ще губитесь в узгодженнях, ліпше замінити довгі речення на коротші. Особливо, це стосується тих учнів англійської, які живуть закордоном або часто взаємодіють з іноземцями. Це необхідно для того, аби вас правильно зрозуміли. 

 

 • Уважно обирайте граматичний час для вираження ідей. Використання правильного часу допомагає точно виражати ваші думки та описувати події. Наприклад, використання Future in the Past буде індикатором того, що факти, про які йдеться в головній частині речення, були невідомі на момент опису ситуації. 

 

Підсумки

 

Узгодження часів в англійській мові – це ключовий компонент правильного вираження себе та розуміння англійського тексту. Знання цих правил, винятків, а також інших тонкощів дозволить вам ділитись своїми думками чітко та логічно. Головне – це багато практики та якісної перевірки ваших знань.