Блог

25.01.2024 article image

Які типи запитань існують в англійській мові

Англійська мова – це не просто засіб спілкування, але й важливий інструмент взаєморозуміння в різних сферах життя. Усі ми використовуємо мову, щоб ставити питання та отримувати відповіді, але чи ви знаєте, що існують різні типи запитань, які можуть варіюватися за метою висловлення та структурою? У цій статті ми зосередимо увагу на п'яти основних типах запитань в англійській мові та дізнаємось правила їхнього використання.

 

5 типів запитань в англійській мові

 

1. Yes/No Questions (Питання з відповідями "так" чи "ні")

Цей тип запитань використовується для отримання стверджувальної чи заперечної відповіді. Вони починаються з допоміжного дієслова або відповідної форми "to be", за якими слідує основне дієслово. Наприклад:

 • Are you coming to the party? (Ти йдеш на вечірку?)

 • Did she finish her homework? (Вона закінчила своє домашнє завдання?)

 

2. Wh-Questions (Питання з питальними словами)

Цей тип запитань використовує питальні слова для отримання детальної інформації. Питання починаються зі слів what, where, who, when, why тощо, а потім йде допоміжне дієслово та основне дієслово. Наприклад:

 • What is your favourite book? (Яка твоя улюблена книга?)

 • Where did you go last weekend? (Куди ти їздив минулих вихідних?)

 

3. Choice Questions (Питання з вибором)

Цей тип запитань надає співрозмовнику вибір між двома або більше альтернативами. Зазвичай вони починаються з “Do you prefer…” або подібних фраз та обов’язково містять сполучник or (“чи”). Наприклад:

 • Do you prefer coffee or tea? (Ти надаєш перевагу каві чи чаю?)

 • Would you rather go to the beach or the mountains? (Ти віддаєш перевагу пляжу чи горам?)

 

4. Tag Questions (Розділові питання)

Ці питання використовуються для підтвердження чи відхилення чогось, що вже сказано. Вони мають протилежний “хвостик”, який додається до кінця речення, на основі допоміжних дієслів. Тобто, якщо речення стверджувальне, то “хвостик” буде заперечним. Наприклад:

 • You like this movie, don't you? (Тобі подобається цей фільм, чи не так?)

 • She is coming with us, isn’t she? (Вона йде з нами, чи не так?)

 

5. Open-Ended Questions (Відкриті питання)

Цей тип питань не має конкретної відповіді "так" чи "ні" і залишає простір для розгорнутих відповідей. Вони сприяють глибшому обговоренню і розкриттю думок та почуттів. Такі питання дуже часто вимагають wh-words:

 • How do you feel about the global warming? (Як ти ставишся до глобального потепління?) 

 • What are your future career aspirations? (Які твої кар’єрні прагнення у майбутньому?)

 

Вміння ставити різні типи запитань в англійській мові є важливою частиною вивчення цієї мови та допомагає створювати ефективніші діалоги. Використовуйте різні типи питань, щоб збагатити свій словниковий запас та застосовуйте їх на практиці. 

 

Види запитань в англійській мові: заперечні питання

 

Заперечні питання в англійській мові відіграють важливу роль у структуруванні спілкування та уточненні інформації. Їх використання допомагає розширити обговорення та зберегти конкретику. Всі 5 типів запитань можуть також бути заперечними. 

 

1. Negative Yes/No Questions (Заперечення в питаннях з відповіддю "так" чи "ні")

Цей тип запитань використовує заперечення на самому початку речення. Основне дієслово тут виражається в заперечній формі. Наприклад:

 • Haven't you seen that movie before? (Ти не бачив цей фільм раніше?)

 • Isn't she coming to the party? (Вона не йде на вечірку?)

 

2. Negative Wh-Questions (Заперечні питання з питальними словами)

В цьому випадку ми ніяк не змінюємо wh-words, але ставимо допоміжні дієслова в заперечну форму. Наприклад:

 • Why didn't you attend the meeting? (Чому ти не брав участі у зустрічі?)

 • Whose phone isn't working properly? (Чий телефон не працює належним чином?)

 

3. Negative Tag Questions (Розділові питання з запереченням)

Аналогічно до стверджувальних розділових питань, уточнювальний “хвостик” заперечних питань буде протилежним до основної частини речення, тобто – у формі ствердження. Такі запитання використовуються для підтвердження або відхилення заперечення. Наприклад:

 • You didn't forget my birthday, did you? (Ти не забув про мій день народження, чи не так?)

 • He won't be late again, will he? (Він знову не запізниться, чи не так?)

 

4. Negative Choice Questions (Заперечення з вибором)

Ці питання вимагають вибору між двома негативними альтернативами. Їх структура дуже схожа на питання з вибором, але з використанням заперечення. Приклади:

 • Don't you prefer reading or watching TV? (Тобі не подобається читати чи дивитися телевізор?)

 • Isn't it better to save money or to invest them? (Чи не краще відкладати гроші або інвестувати їх?)

 

5. Negative Open-Ended Questions (Відкриті заперечні питання)

Цей тип запитань не лише надає можливість для розгорнутих відповідей, але й включає заперечення в структуру питання, стимулюючи обговорення негативних аспектів теми. Приклади:

 • Why aren't more people interested in environmental conservation? (Чому більше людей не цікавляться збереженням навколишнього середовища?)

 • What obstacles aren't addressed in the current education system? (Які перешкоди не враховуються в поточній системі освіти?)

 

Навичка ставити заперечні питання допомагає розширити ваш лексикон та стимулює альтернативне розуміння обговорюваних тем. Використовуйте ці конструкції для вдосконалення свого володіння англійською та покращення якості вашої комунікації цією мовою.

 

Типи питань в англійській мові: табличка Wh-questions

 

Питання з використанням wh-words є важливою частиною англійської мови, оскільки вони дозволяють отримувати детальнішу інформацію та створювати різноманітні структури речень. Розгляньмо перелік основних wh-питань та їхні особливості у нижченаведеній таблиці.

 

Питальне слово

Приклади

Переклад

Who (хто)?

Who is coming to the party?

Хто прийде на вечірку?

What (що, який)?

What do you think about it?

What is your favourite drink?

Що ти думаєш про це?

Який твій улюблений напій?

Where (де)?

Where did you go on vacation?

Куди ти їздив на відпочинок? 

When (коли)?

When did you meet him?

Коли ти його зустрів? 

Why (чому)?

Why did she miss the bus?

Чому вона пропустила автобус? 

How (як)?

How do you cook this dish?

Як ти готуєш цю страву?

 

 

Радимо запам’ятати основні wh-words, щоб не плутатись при утворенні запитань з ними. Також, не забувайте про використання допоміжних дієслів, коли формуєте запитання. Наостанок, пропонуємо підбити підсумки щодо того, які бувають 5 типів питань та їхні функції в англійській:

 

 1. Питання з відповідями так/ні (для швидкого отримання важливої інформації)

 2. Питання з wh-words (для отримання важливої та детальнішої інформації)

 3. Питання зі сполучником or (для надання декількох варіантів вибору)

 4. Розділові питання (для постановки уточнення) 

 5. Відкриті питання (для отримання розгорнутих відповідей) 

 

Окрім цього, нагадуємо, що усі ці типи також можуть набувати заперечних форм у самому питанні. Рекомендуємо практикувати всі види запитань в англійській мові, адже таким чином, ви зможете дістати будь-яку необхідну для вас інформацію завдяки коректно поставленим питанням.