Блог

14.12.2023 article image

Оригінальні привітання англійською з Днем народження для колег та близьких

День народження є особливим часом в житті кожної людини, тому дуже важливо знати, як висловлювати свої найщиріші побажання своєму оточенню. Англійська мова ж дозволяє нам виражати почуття різноманітними лексичними способами. У цій статті ми розглянемо, як привітати з Днем народження рідних, колег та друзів англійською мовою, надаючи приклади вітань та їхній переклад на українську.

 

Тож якщо ви хочете дізнатись цікавіші вирази, ніж класичне привітання Happy Birthday, ця стаття – те, що вам потрібно! 

 

Привітання з Днем народження англійською рідним

 

 • Happy Birthday, dear sister! May your day be filled with love, laughter, and unforgettable moments. 

З Днем народження, моя дорога сестричко! Нехай твій день буде наповнений любов’ю, сміхом та незабутніми моментами. 

 

 • Wishing my amazing brother a fantastic birthday! May this year bring you all the success and joy you deserve. 

Бажаю моєму неймовірному братові фантастичного Дня народження! Нехай цей рік принесе тобі усі успіхи і радість, на які ти заслуговуєш. 

 

 • Happy Birthday, Mom! Your love and wisdom continue to inspire me every day. Wishing you a day as special as you are. 

З Днем народження, мамо! Твоя любов і мудрість продовжують мене надихати кожен день. Бажаю тобі такого ж особливого дня, як і ти сама. 

 

 • To my wonderful dad on his birthday: May your day be filled with happiness, relaxation, and the company of those you love. 

Моєму чудовому татові на його День народження: Нехай твій день буде наповнений щастям, відпочинком та компанією тих, кого ти любиш. 

 

 • Happy Birthday, my love! Your presence in my life is the greatest gift, and I wish you a day as extraordinary as you are to me. 

З Днем народження, моє кохання! Твоя присутність у моєму житті – найбільший подарунок, і я бажаю тобі дня такого ж надзвичайного, якою ти є для мене. 

 

 • Celebrating the birthday of my amazing niece today! Wishing you a year ahead filled with growth, joy, and endless possibilities. 

Сьогодні відзначаємо День народження моєї дивовижної племінниці! Бажаю тобі наступного року, наповненого ростом, радістю та нескінченними можливостями. 

 

 • Happy Birthday, Grandpa! Your wisdom and stories enrich our lives. May your special day be filled with love and cherished memories. 

З Днем народження, дідусю! Твоя мудрість та розповіді збагачують наше життя. Нехай твій особливий день буде наповнений любов’ю та дорогоцінними спогадами. 

 

 • Wishing a Happy Birthday to my incredible cousin! May your day be as bright and joyful as your spirit. 

Бажаю щасливого Дня народження моєму неймовірному двоюрідному брату/сестрі! Нехай твій день буде таким же яскравим і радісним, як твій дух. 

 

 • Happy Birthday to my adorable nephew! May your day be filled with laughter, surprises, and lots of fun. 

З Днем народження мого милого племінника! Бажаю тобі дня, наповненого сміхом, сюрпризами та веселими моментами. 

 

 • To my precious daughter on her birthday: Your presence brings so much joy into our lives. Wishing you a day full of love and wonderful gifts. 

Моїй дорогоцінній доньці на День народження: Твоя присутність приносить так багато радості у наше життя. Бажаю тобі дня, наповненого любов’ю та чудовими подарунками. 

 

Привітання англійською з Днем народження колег

 

 • Happy Birthday… I wish you a year of professional accomplishments and personal fulfilment. 

З Днем народження,...! Бажаю тобі рік професійних досягнень і особистого самоствердження. 

 

 • Wishing our fantastic colleague a Happy Birthday! May your contributions continue to shine in the workplace. 

Бажаємо нашому фантастичному колезі щасливого Дня народження! Нехай твій внесок продовжує блищати на роботі. 

 

 • Happy Birthday to the most hardworking and dedicated team member! Your commitment inspires us all. 

З Днем народження найпрацьовитішого і відданого члена нашої команди! Ваша відданість надихає нас усіх. 

 

 • Celebrating the birthday of a true leader! May your guidance and wisdom continue to steer us toward success. 

Вітаємо іменинника – справжнього лідера! Нехай ваше керівництво та мудрість продовжують вести нас до успіху. 

 

 • Happy Birthday,...! May your day be filled with joy, and may your professional journey reach new heights this year. 

З Днем народження,...! Бажаю тобі радісного дня і щоб твоя професійна подорож досягла нових висот цього року. 

 

 • To our esteemed colleague on his birthday: Your positive energy brightens the workplace. Wishing you a day as cheerful as you make ours. 

Нашому поважному колезі на його День народження: Твоя позитивна енергія робить робоче місце яскравішим. Бажаємо тобі дня такого ж веселого, як ти робиш наші

 

 • Happy Birthday to our amazing coworker! May your passion for excellence continue to inspire us all. 

З Днем народження нашого неймовірного колегу! Нехай твоя пристрасть до ідеальності продовжує надихати нас усіх. 

 

 • Wishing a Happy Birthday to the heart of our team! Your dedication and kindness make the workplace a better environment. 

Бажаємо щасливого Дня народження душі нашої команди! Твоя відданість і доброта роблять робоче місце кращим. 

 

 • Happy Birthday,…! May your day be filled with recognition, success, and the appreciation you truly deserve. 

З Днем народження,...! Бажаю вам дня, наповненого визнанням, успіхом і повагою, які ви справді заслуговуєте. 

 

 • Celebrating the birthday of our reliable teammate! May your contributions continue to strengthen our collaborative efforts. 

Вітаємо іменинника – нашого надійного командного гравця! Нехай твій внесок продовжує зміцнювати наші спільні зусилля. 

 

Як привітати з Днем народження друзів англійською 

 

 • Happy Birthday, my dear friend! May this year bring you closer to your dreams and fill your life with happiness. 

З Днем народження, мій дорогий друже! Нехай цей рік призведе тебе ближче до твоїх мрій і наповнить твоє життя щастям. 

 

 • Wishing a fantastic birthday to my partner in crime! May our adventures continue and our bond grow stronger. 

Бажаю фантастичного Дня народження моєму напарникові в злочинах! Нехай наші пригоди тривають, і наша дружба стає міцнішою.  

 

 • Happy Birthday,...! May your day be filled with laughter, surprises, and the company of cherished friends. 

З Днем народження,...! Бажаю тобі дня, наповненого сміхом, сюрпризами та компанією дорогих друзів. 

 

 • To my closest friend on their birthday: Your friendship is a treasure. May your day be as incredible as the memories we’ve created together. 

Моєму найближчому другові на його День народження: Твоя дружба – скарб. Бажаю тобі дня такого ж неймовірного, як спільні спогади, які ми створили разом. 

 

 • Happy Birthday to the one who fills my life with joy and laughter! May your day be as amazing as you make mine. 

З Днем народження того, хто наповнює моє життя радістю та сміхом! Нехай твій день буде таким же дивовижним, як і ти робиш мій. 

 

 • Wishing a Happy Birthday to my ride-or-die friend! May this year bring you adventures, success, and lots of love. 

Бажаємо щасливого Дня народження моєму другові, який завжди поруч! Нехай цей рік принесе тобі пригоди, успіх і багато любові. 

 

 • Cheers to the one who makes every gathering memorable! May your birthday be as unforgettable as you are. 

Будьмо за того, хто робить кожну зустріч незабутньою! Нехай твій день народження буде таким же незабутнім, як і ти. 

 

 • Happy Birthday! May the candles on your cake symbolize the brightness you bring into our lives. 

З Днем народження! Нехай свічки на торті символізують яскравість, яку ти несеш у наше життя. 

 

 • Wishing you a year of exciting opportunities, thrilling experiences, and the company of true friends. Happy Birthday,...! 

Бажаю тобі року захопливих можливостей, неймовірних вражень та компанії справжніх друзів. З Днем народження,...!

 

Покрокова інструкція з написання вітальної листівки англійською

 

Привітання з Днем народження англійською мовою не будуть викликати тривогу, якщо ви слідуватимете простим пунктам написання гарної, а головне грамотної листівки:

 

1. Почніть з привітання

   Використовуйте теплі та дружні вступні вітання. Наприклад: “My dear…”

 

2. Висловіть свої найкращі побажання

   Відмітьте особливий день та виразіть свої найкращі побажання: “Happy Birthday! May your day be filled with joy, laughter, and all the things you love.”

 

3. Згадайте спільні моменти

   Додайте особистий відтінок до привітання, згадайте спільні враження чи пригоди: “Remember that time when we…? Good times indeed!”

 

4. Висловіть подяку

   Якщо іменинник є важливою частиною вашого життя, виразіть подяку: “Thank you for being an amazing friend/partner. Your presence makes my life so much brighter.”

 

5. Закінчіть з посмішкою

   Закінчіть листівку радісно та знову виразіть свої побажання: “Wishing you a fantastic birthday and a year ahead filled with love and success. Cheers to another amazing year!”

 

Не бійтеся виражати свої власні почуття та додавати жарти. Головне – бути щирим та позитивно налаштованим.