Блог

24.11.2023 article image

Правила використання конструкції Used to в англійській мові

Used to – це фразове дієслівне словосполучення, що використовується для опису ситуації або події, яка була звичною рутиною в минулому, але більше не існує або не зустрічається сьогодні. Його також використовують, щоб говорити про зміни, які відбулися в минулому.

 

Українською мовою такі речення ми перекладаємо за допомогою слів раніше, колись, бувало, траплялось. Втім, used to в англійській мові має чимало тонкощів та правил використання, що часто губляться при перекладі. 

 

У цій статті ви дізнаєтесь правила утворення та використання цієї конструкції та її похідних, а також матимете можливість самостійно побудувати речення з used to. 

 

Правила утворення Used To

 

Форма used to завжди вживається з неозначеною формою дієслова без зміни стосовно особи чи числа.

 

Ствердження 

Заперечення 

Запитання

used + to + …

didn’t + use + to + …

did + … + use + to + …?

 

*зауважте, що також можливі форми used not для заперечного та used you/he/…? для запитального речення. 

 

Приклади вживання Used To 

 

Cтвердження: 

 • They used to go fishing every summer when they were kids. – Колись, коли вони були дітьми, вони ходили рибалити кожного літа. 

 • He used to live in Manchester, but now he lives in Liverpool. – Колись він жив в Манчестері, але зараз він живе в Ліверпулі.

 

Заперечення: 

 • She didn’t use to like sweets, but now she buys them every day. – Вона колись не любила солодощів, але зараз вона купує їх щодня. 

 • We didn’t use to watch much TV, but recently we’ve been watching it more often. – Раніше ми небагато дивилися телевізор, але останнім часом стали дивитися його частіше. 

 

Запитання:

 • Did you use to live in this area? – Ти колись жив у цьому районі?

 • What did you use to do for fun when you were a child? – Що ви робили малою дитиною задля розваги? 


 

Випадки використання Used To

 

1. Для опису перерваного звичаю чи минулої ситуації, яка контрастує з теперішнім:

I used to smoke and drink a lot, but now I attend the gym and eat healthy food.

 

2. Для окреслення минулої рутини без наголошення на контрасті між минулим та теперішнім. Зазвичай в такому випадку перелічується послідовність дій:

Jack and John were best friends. Jack used to plot the mischief and encourage John to get involved. John used to support Jack’s ideas. In the end, they used to be punished by their parents for their wrongdoings. 

 

В цьому випадку ми можемо замінити used to на would зі збереженням сенсу речень:

Jack and John were best friends. Jack would plot the mischief and encourage John to get involved. John would support Jack’s ideas. In the end, they would be punished by their parents for their wrongdoings.

 

Утворення конструкцій be used to та get used to

 

Be Used To: утворення та вживання 

 

Утворюється конструкція be used to таким чином:

 

Ствердження 

Заперечення 

Запитання

be + used + to + …

be + not + used + to + …

be  + … + used + to + …?

 

Вживається ця форма для вираження того, що певна людина, річ чи явище стали для вас звичними або ви вже звикли до них:

 • He is used to working in a dark room.

 • Він вже звик працювати в темній кімнаті. 

 

Також, вона може вживатись у сенсі “мені все одно”, “я не зважатиму”:

 • I am used to sleeping on a bad mattress. = I don’t mind it, I can sleep here. 

 • Я звик спати на поганому матраці. = Я не зважаю, я можу спати тут.

 

Проте, be used to може вживатись з іншим сенсом:

 • I am used to eating high-quality food and dislike eating French fries. 

 • Я звикла їсти якісну їжу, тож мені не подобається їсти картоплю фрі.

 

Get Used To: утворення та вживання

Утворюється конструкція get used to наступним чином: 

 

Ствердження 

Заперечення 

Запитання

be + get + used + to + …

be + not + get + used + to + …

be + … + get + used + to + …?

 

Вживається ця форма як індикатор процесу звикання до певної події, людини, ситуації:

 • I am getting used to wake up early in the morning. 

 • Я поступово звикаю вставати рано вранці.

 

 • You will soon get used to wearing your braces.

 • Ти скоро звикнеш носити свої брекети.  

 

Порівняння Be Used To та Get Used To

 

Досить часто учні плутаються між цими двома конструкціями. Найкраще побачити різницю між ними можна на прикладі:

 • I am used to working 12 hours per day. – Я вже звик працювати 12 годин щодня.

 • I am getting used to working 12 hours per day. – Я в процесі звикання до праці 12 годин на день. 

 

Зауважте, що форми be used to та get used to вимагають виключно іменника або ж герундія (закінчення -ing), тоді як конструкція used to вимагає лише інфінітива! 

 

Різниця між Used To та Usually 

 

Запам’ятайте, що usually – це прислівник, що вказує на певну регулярність дії та може вживатись як в минулому, так і теперішньому часі та перекладається як зазвичай. Тим часом used to – це граматична конструкція, яка стосується лише минулого. Втім, вони можуть утворювати подібні за сенсом речення:

 

We used to go for a run in the evening. = We usually ran in the evening. 

 

Обидва речення можна перекласти як “Ми зазвичай бігали вечорами.” Проте, не радимо зловживати прислівником usually при побудові речень про минулі звички та рутини. 

 

Підсумки

 

Пропонуємо тепер винести основні тези про правила вживання used to та його похідних:

 1. Used to вживається лише в минулому часі та розповідає про минулі звички, рутину, звичаї та загалом речі які були актуальні в минулому, але більше не є такими. Used to завжди вживається з неозначеною формою дієслова.

 2. Be used to вживається у стосунку речей, явищ, подій та людей до яких ми вже звикли. Ця форма вимагає іменника або герундія, а також може вживатись в усіх граматичних часах. 

 3. Get used to вживається у стосунку речей, явищ, людей та подій, до яких ми тільки звикаємо, тобто, ще не звикли, але звикнемо у майбутньому. Get used to так само потребує іменника або герундія та вживається у всіх граматичних часах. 

 4. Прислівник usually може ставитись у реченнях, подібних за сенсом до речень з used to, але на відміну від граматичної конструкції used to, usually використовується не лише в минулому часі та не може бути замінною до used to.  

 

Тренувальна вправа

 

Рекомендуємо виконати невеличку вправу на закріплення ваших знань. Перекладіть ці речення з української на англійську:

 

 1. Колись я багато танцював, але зараз я ходжу на гімнастику.

 2. Я вже звикла допомагати сестрі з постійним ремонтом. 

 3. Ти звикаєш до роботи у новій компанії? 

 

Підказки:

 

 1. Used to

 2. Be used to

 3. Get used to