Блог

28.12.2023 article image

Що таке герундій в англійській мові: правила та приклади вживання gerund

Герундій в англійській мові є важливим граматичним елементом, що використовується для вираження дій як іменника. Розуміння того, коли вживається герундій, допомагає мовцям створювати точні та логічні висловлювання. Розгляньмо основні випадки та правила вживання герундія в англійській мові. 

 

Що таке герундій в англійській мові

 

Герундій – це форма дієслова, яка виникає від основи дієслова, додаванням суфікса "-ing". В англійській мові герундій найчастіше використовується як підмет, але він також має деякі особливості дієслів, оскільки він може мати додатки, бути в пасивному стані та мати інші характеристики:

 

 • Running in the morning is beneficial for your health. – Біг зранку є корисним для твого здоров’я. (тут герундій виступає у ролі підмета). 

 

Розглянемо ще деякі приклади герундію:

 

 • як додаток дієслова: His biggest fear is performing on stage.

 • після прийменників: I am afraid of diving.

 • в складі складених іменників: Sightseeing is my favourite hobbie. 

 

Правила вживання gerund

 

Коли вживається герундій

 

Вживання герундія як підмета:

 

 • Swimming is an excellent exercise. – Плавання – відмінна фізична вправа.

 

Також, герундій може вживатись так само як і інфінітив, у ролі підмета підрядної частини речення після слів believe, consider, discover, expect, find, think, wonder:

 

 • She found that working full day isn’t as simple as she thought. – Вона виявила, що працювати повний робочий день не так легко, як вона думала. 

 

Також, герундій-підмет ви часто зустрінете на знаках-заборонах та застереженнях:

 

 • No smoking! – Заборонено палити!

 

Після певних дієслів, які зазвичай вимагають герундія:

 

 • She enjoys singing in the choir. – Вона любить співати в хорі.

 • They considered renovating the house. – Вони розглядали можливість ремонту будинку.

 • He admitted breaking the vase. – Він визнав, що він розбив вазу.

 

Після прикметників та деяких лексичних конструкцій:

 

 • She is afraid of flying. – Вона боїться літати.

 • He is excited about traveling. – Він захоплюється подорожами.

 • She is not interested in cooking. – Вона не цікавиться приготуванням їжі.

 

Після деяких дієслів, що супроводжуються прийменниками. Зазвичай, вони слідують формату verb + possesive adjective/pronoun object + gerund:

 

 • I look forward to meeting you. – Я чекаю на зустріч з тобою.

 • He apologized for arriving late. – Він вибачився за те, що прийшов пізно.

 

Також, якщо ми ставимо присвійний прикметник або займенник перед герундієм,  останній стосується людини, яка описується цим прикметником або займенником. Порівняймо:

 

 • They insisted on attending the concert. – Вони наполягали на тому, щоб піти на концерт.

 • They insisted on us/our attending the concert. – Вони наполягали на тому, щоб ми пішли на концерт.

 

Надаємо вам повний перелік дієслів, які можуть набувати обох з вищенаведених способів вжитку з герундієм у таблиці:

 

dislike

propose

understand 

dread

recollect

dis/approve of

fancy

remember

insist on

like 

resent

it’s no good/use

involve

save

object to

mean

stop

there is no point in

mind

suggest

what is the point of

 

І звісно ж, приклади герундію з цими словами та виразами:

 

 • He disliked talking to Samanta pretty much. 

 • He disliked me/my talking to Samanta pretty much. 

 

 • She recollected riding the horse in her childhood.

 • She recollected him/his riding the horse in her childhood.

 

 • They suggested visiting the museum.

 • They suggested us/our visiting the museum. 

 

А ось такі дієслова як excuse, forgive, pardon та prevent зазвичай не вживаються з герундієм напряму, натомість вони потребують присвійних прикметників або займенників з прийменниками:

 

 • Forgive my/me for calling you early in the morning.

 • Forgive me for calling you early in the morning.

 

 • He resented him/his being fired from his workplace.

 • He resented being fired from his workplace.

 

Тим часом дієслово appreciate потребує присвійного прикметника або пасивного герундія:

 

 • I appreciate your giving me such a great gift!

 • I appreciate being given such a great gift!

 

Дієслова, що вимагають герундія

 

Ми вже згадували, що деякі дієслова в переважній більшості випадків вимагають вживання герундія. Насправді цей перелік досить великий, тож його важко одразу запам’ятати увесь. Пропонуємо ознайомитись з найпопулярнішими з цих слів:

 

admit – визнавати

anticipate – очікувати

appreciate – цінувати

avoid – уникати

consider – роздумувати, розглядати

defer – відкладати

delay – затримувати

deny – заперечувати

detest – відчувати відразу

dislike – не вподобати

dread – жахатись

enjoy – насолоджуватись

escape – тікати

excuse – прощати

fancy – (тут) уявляти 

finish – закінчувати

forgive – вибачати 

imagine – уявляти

involve – включати

keep – утримувати

loathe – ненавидіти

mean – мати на увазі

mind – вважати

miss – пропустити 

pardon – вибачити

postpone – відкладати

practise – практикувати

prevent – запобігати

propose – пропонувати

recollect – згадувати

remember – пам’ятати

resent – засмучуватись

resist – протистояти

risk – ризикувати

save – зберігати

stop – зупиняти

suggest – пропонувати

understand – розуміти


 

А також, розглянемо речення з герундієм з деякими з них: 

 

1.Keep: 

She enjoys keeping a diary to record her daily thoughts. – Вона любить вести щоденник для запису своїх щоденних думок.

 

2. Loathe:

They loathe cleaning the house, but it has to be done. – Їм не подобається прибирати будинок, але це потрібно зробити.

 

3. Mean:

Apologizing shows maturity; it doesn’t mean admitting defeat. – Вибачення свідчить про зрілість; це не означає визнання поразки.

 

4. Mind:

Do you mind passing me the salt, please? – Чи ви можете, будь ласка, передати мені сіль?

 

5. Miss:

He regretted missing the opportunity to attend the conference. – Він шкодував, що пропустив можливість взяти участь у конференції.

 

6. Pardon:

Pardon my interrupting; I have a quick question. – Вибачте за перебивання; у мене є маленьке питання.

 

7. Postpone:

Due to the bad weather, they had to postpone meeting the delegation. – Через погану погоду їм довелося відкласти зустріч делегації. 

 

8. Practise:

She practises running every morning. – Вона щодня йде на пробіжку. 

 

9. Prevent:

Regular exercises can prevent ageing and many health issues. – Регулярна фізична активність може допомогти у запобіганні старіння та багатьох проблем зі здоров'ям.

 

10. Propose:

They are planning to propose changing the company's policy. – Вони планують запропонувати зміну політики компанії.

 

11. Recollect:

He struggled to recollect hearing that conversation. – Він не міг пригадати чи чув ту розмову.

 

12. Remember:

Always remember locking the door before leaving. – Завжди пам'ятайте зачиняти двері перед виходом з дому.

 

13. Resent:

She couldn't help but resent being excluded from the team. – Вона не могла утриматися від образи через виключення з команди.

 

14. Resist:

It's challenging to resist eating chocolate when it's in front of you. – Важко відмовитися від поїдання шоколаду, коли він перед тобою.

 

15. Risk:

Starting a new business risks making unpredictable decisions. – Початок нового бізнесу несе ризик прийняття необдуманих рішень.

 

17. Stop:

He couldn’t stop thinking about the upcoming exam. – Він не міг припинити думати про майбутній іспит. 

 

18. Anticipate:

She anticipates finding a true love next year. – Вона очікує знайти справжнє кохання наступного року.

 

Підсумки

 

Хоч тема герундія в англійській мові досить складна, не намагайтесь “проковтнути” його за один раз. Поступово вивчайте дієслова, які завжди вимагають герундія, а також засвоюйте правила його вживання з присвійними прикметниками та займенниками. Головне – це регулярна практика та повторення вивченого.