Блог

07.02.2024 article image

Зворот There is / There are в англійській мові

На перший погляд, конструкція there is/there are здається легким розділом англійської граматики. Втім, не поспішайте ставитись легковажно: ми переконані, що всім, хто вивчає англійську мову, буде корисним освіжити в пам’яті що це за зворот, правила його вживання у різних граматичних часах та умовних реченнях, а також вивчити цікаві сталі вирази з цією конструкцією. 

 

Що таке зворот there is/there are

 

Зворот there is/there are є одним з базових розділів англійської граматики, який використовується для окреслення існування або перебування чогось або когось у певному місці чи часі. Ця конструкція допомагає нам описувати наявність об'єктів, людей, місць тощо та перекладається на українську мову здебільшого дієсловом “є”.

 

Зворот There is

 

There is вживається, коли йдеться про існування або перебування одного об'єкта або особи в однині. Наприклад:

 • There is a cat on the roof. (На даху є кіт.)

 • There is a book on the table. (На столі є книга.)

 

Зворот There are

 

There are натомість вживається, коли йдеться про існування або перебування, більш ніж одного об'єкта або особи, тобто в множині. Наприклад:

 • There are three cars in the parking lot. (На стоянці є три машини.)

 • There are many students in the classroom. (У класі є багато студентів.)

 

Основні правила

 

Утворення питань та заперечень

 • Для утворення питань з конструкцією there is/there are зазвичай міняється порядок слів, а саме допоміжне дієслово to be займає першу позицію у реченні:

  • Is there a dog in the garden?

  • Are there any books on the shelf?

 • А для утворення заперечень зазвичай додається допоміжне дієслово not після допоміжного to be. Найчастіше вони скорочуються до isn't або aren't:

  • There isn't a cat in the kitchen.

  • There aren't any people in the room.

Вживання в різних часах

 • Конструкція there is/there are може вживатися в різних граматичних часах, таких як Present Simple (теперішній простий), Past Simple (минулий простий) та інші, для вираження наявності об'єктів у відповідному часі. Їхнє вживання ми розглянемо далі. 

 

Правила вживання there is/there are в різних часах

 

Конструкція there is/there are вживається не лише у Present Simple. Ви нерідко будете зустрічати її як у минулому, так і майбутньому часі. Правильне її вживання відображає час дії та кількість об'єктів, про які йдеться. Пропонуємо розглянути правила вживання there is/there are в різних часах разом з прикладами.

 

1. Present Simple (теперішній простий час)

 

У Present Simple ми використовуємо there is для однини та there are для множини:

 • There is: Вживається для вираження наявності чогось в однині.

 • Приклад: There is a magazine on the shelf. (На поличці є журнал.)

 • There are: Вживається для вираження наявності більше одного об'єкта у множині.

 • Приклад: There are four cupcakes in the fridge. (У холодильнику є чотири кекси.)

 

2. Past Simple (минулий простий час)

 

У Past Simple there was вживається для однини, а there were – для множини:

 • There was: Вживається для вираження наявності чогось в однині у минулому.

 • Приклад: There was a party in the house yesterday. (Вчора у будинку була вечірка.)

 • There were: Вживається для вираження наявності більше одного об'єкта у множині у минулому.

 • Приклад: There were many people at the concert last night. (Учора ввечері на концерті було багато людей.)

 

3. Future Simple (майбутній простий час)

 

У Future Simple there will be вживається як для однини, так і множини:

 • There will be: Вживається для вираження наявності чогось у майбутньому.

 • Приклад однина: There will be a meeting tomorrow. (Завтра буде зустріч.)

 • Приклад множина: There will be three days of rest next week. (Наступного тижня буде три дні відпочинку). 

 

4. Present Perfect (теперішній доконаний час)

 

У Present Perfect there has been вживається для однини, а there have been – для множини:

 • There has been: Вживається для вираження наявності чогось в однині до моменту розмови.

 • Приклад: There has been a mistake in your calculation. (Була помилка у вашому обчисленні.)

 • There have been: Вживається для вираження наявності більше одного об'єкта в множині до моменту розмови.

 • Приклад: There have been several attempts to fix the problem. (Було декілька спроб виправити проблему.)

 

5. Past Perfect (минулий доконаний час)

 

У Past Perfect there had been вживається як для однини, так і множини:

 • There had been: Вживається для вираження наявності чогось до певного моменту в минулому.

 • Приклад: There had been a discussion before the decision was made. (Було обговорення до того, як було прийнято рішення.)

 

Використання there is/there are в сталих виразах

 

Вам вже відомо, що зворот there is/there are широко використовується в англійській мові для вираження наявності чогось у певному місці або часі. Проте, ця конструкція часто вживається у сталих виразах, які вже мають певне значення та використовуються без зміни незалежно від контексту. Розгляньмо деякі з них та довідаймось їхнє значення.

 

Сталі вирази з there is/there are

 

Сталий вираз

Переклад

Приклади

There is/are a lot of

Багато чогось

There are a lot of flowers in the garden. 

There is/are plenty of

Повно

There is plenty of time to finish the project.

There is/are no

Немає

There are no apples left in the basket.

There is/are little  

There is/are a little

Мало

Мало, але достатньо

There is little time left before the deadline.

There are few 

There is/are a few

Мало

Мало, але достатньо

There are few opportunities like this.

There is something

Щось

There is something strange going on.

There is nothing

Нічого

There is nothing we can do about it.

There is someone

Хтось

There is someone waiting for you outside.

There is no one

Ніхто, нікого

There is no one in the room.

 

Також, зауважте різницю у вживанні little/a little та few/a few:

 • Little:

  • Вживається для позначення малої та недостатньої кількості незлічуваних предметів. 

  • Приклад: There is little water left in the bottle. (У пляшці майже не залишилось води).

 • A little:

  • Вживається для позначення невеликої, але достатньої кількості незлічуваних предметів.

  • Приклад: There is a little time before the meeting for me. (У мене є трохи часу перед зустріччю).

 • Few:

  • Вживається для позначення малої кількості злічуваних предметів чи осіб, коли кількість є дуже обмеженою або малою, недостатньою.

  • Приклад: There are few people at the party. (На вечірці мало людей).

 • A few:

  • Вживається для позначення невеликої, але достатньої кількості злічуваних предметів чи осіб.

  • Приклад: There are a few books to read. (Є трохи книг до прочитання). 

 

Конструкція there is/there are в умовних реченнях

 

Умовні речення, що використовують цю конструкцію, допомагають висловити можливість чи умовні обставини. Розгляньмо як правильно використовувати зворот there is/there are в усіх типах умовних речень.

 

1. Умовні речення першого типу

 

У цих реченнях ми говоримо про умови, які можуть статися у майбутньому або просто є можливими. Для цього типу умовних речень ми використовуємо простий теперішній час у головному реченні та простий майбутній час у підрядному реченні. Конструкція there is/there are залишається без змін.

Приклади:

 • If there is a party, I will go. (Якщо буде вечірка, я піду.)

 • If there are any problems, let me know. (Якщо будуть які-небудь проблеми, повідом мені.)

 

2. Умовні речення другого типу

 

Цей тип умовних речень використовується для обговорення умов, які є малоймовірними. У головному реченні ми використовуємо would або could для всіх осіб + дієслово у простому майбутньому часі, а в підрядному – простий минулий час. 

Приклади:

 • If there was more time, we could finish the project. (Якби було більше часу, ми могли б завершити проект.)

 • If there was a solution, we would have found it. (Якби було рішення, ми б його знайшли.)

 

3. Умовні речення третього типу

 

Цей тип умовних речень використовується для вираження умов, які не сталися у минулому. У головному реченні ми використовуємо would have + дієслово у третій формі, а в підрядному – Past Perfect.

Приклади:

 • If there had been more people at the concert, it would have been more enjoyable. (Якби було більше людей на концерті, це б було приємнішим.)

 • If there had been any warning signs, we wouldn't have gotten lost. (Якби були будь-які попереджувальні знаки, ми б не загубилися.)

Умовні речення з використанням конструкції there is/there are допомагають виразити можливості, умови та ситуації, які можуть статися у майбутньому, не реалізувалися у минулому, або є умовними в цілому. Знання цих конструкцій допоможе вам будувати складні речення та виразно виражати свої думки в англійській мові.